Gørding Varmeværk blev stiftet i 1950. Udgangspunktet var, at benytte det overskydende varme vand fra Gørding Elektricitetsværk til at opvarme husene i Gørding med.

 I 1955 installeres det første oliefyr og i 1961 installeres endnu et oliefyr.

I 1964 overtager varmeværket el-værkets bygninger i Nørregade, da el-værket har indstillet produktionen i 1963. Bygningerne anvendes i dag til administration og mødelokaler samt en oliekedel, der anvendes til backup. 

Med baggrund i bl.a. oliekrisen i blev der en årrække fyret med kul på værket. 

I 1987 tages et helt nyt flisværk i brug. Værket har adresse på Annesmindevej.

I 2008 opføres en 1500 m3 akkumuleringstank, og samtidig tages et nyt SRO-anlæg i brug.

I 2012 holder værket åbent hus for byens indbygger, i forbindelse med indvielse af et nyt solvarmeanlæg på 7500 kvm. solvarmepaneler. Solvarmen leverer ca. 20% af det årlige varmeforbrug i byen, på ca. 20.000 MWh. 

I løbet af 2022 tages en ny el-kedel i brug. El-kedlen er oprettet for at få mere grøn energi, og til at aflaste værkets fliskedel, så den forhåbentlig kan holde nogle år endnu.

Værket har pt 786 forbrugere, og det tal forventes at runde 800 i løbet af kort tid, med baggrund i en ny udstykning på Bavnehøj. Det første hus er tilsluttet i 2022. I Gørding by er stort set alle husstande tilsluttet.

Ledningsnettet er på ca. 28 km, og i 2020 bliver man stort set færdig med en opdatering af hele ledningsnettet. 

Ved den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse på 5 medlemmer, der skal vælges hvert andet år. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand og sekretær. Formanden modtager et årligt honorar på 30.000 kr. Den øvrige bestyrelse modtager ikke honorar. 

På kort og længere sigt, skal værket fortsætte den grønne omstilling, uden at det går ud over den billige og stabile pris på varme i Gørding.

Dette skal ske ved opstart og indkøring af den nye el-kedel i løbet af 2022. På lidt længere sigt har fliskedlen “aftjent sin værnepligt”, og der skal evt. findes nye energikilder til værket. Der er pt mange store planer i Esbjerg Kommune om grønne alternativer, så der bliver mange muligheder. Det bliver spændende, hvilke muligheder Gørding Varmeværk kan få gavn af i fremtiden.

//