Digital kommunikation og almindelige bestemmelsen

10. december 2018

Alle kunder opfordres til at opdatere mailadresse og telefonnummer under ”min side”

Ifølge EU reglerne er varmeværket forpligtet til at oplyse om energiforbrug (jf.Bek nr 2251 af 29/12-2020)

Dette betyder at der er behov for at kunne kommunikere med forbrugere på billigst mulige måde. Der skal udsendes information om at tilgå forbrugsoplysninger 7 gange årligt i fyringssæsonen.

På den baggrund ønsker varmeværket at kunne benytte sig af mail og sms, hvorfor der ændres i selskabets almindelige bestemmelser, hvor der tilføjes punkt 1.5.

Tilføjelsen får følgende ordlyd:

1.5 Digital kommunikation mellem SELSKAB og KUNDE

KUNDEN er, medmindre KUNDEN er undtaget for krav om digital kommunikation, forpligtet til at sikre, at SELSKABET under hele aftaleforløbet er underrettet om en gyldig mailadresse og et gyldigt mobilnummer til al nødvendig kommunikation mellem SELSKABET og KUNDEN.                                                        

KUNDEN er forpligtet til straks at ajourføre mailadresse og telefonnummer overfor selskabet eller selskabets repræsentant, såfremt disse ændres.

Nødvendig kommunikation mellem SELKABET og KUNDE er al kommunikation, der vedrører aftalen om levering af fjernvarme og evt. andelshaverskab i SELSKABET, herunder fremsendelse af oplysninger om driftsforhold, aftaler, faktureringsoplysninger, faktura, årsopgørelser, gebyrer, lukkevarsler, indkaldelse til generalforsamling, fjernvarmens dag m.m.

Gyldig mailadresse og gyldigt mobilnummer på KUNDEN kan også benyttes, hvis der er behov for kommunikation via sikker mail, hvis reglerne om bl.a. GDPR fordrer dette.

KUNDEN er forpligtet til at tilslutte sig en digital postkasse f.eks. e-boks, hvis SELSKABET benytter sig af en digital postudbyder.

KUNDEN er forpligtet til at gøre SELSKABET opmærksom på, hvis KUNDEN er undtaget for digital kommunikation.